OfERR

Missie

OfERR is een een organisatie van en voor vluchtelingen van Sri Lanka. OfERR organiseert ± 85 vluchtelingenkampen in Tamil Nadu waarvan Chennai de hoofdstad is. Ze zijn actief op volgende vlakken: verdediging van de rechten van de Tamils, gezondheid, voeding, vrouwenproblematiek, onderwijs, begeleiding, vredeseducatie, …

Onze bezoeken aan OfERR worden begeleid door Florina Benoit en professor Gladston Xavier. Tijdens onze bezoeken aan OfERR doen we ook medische consultaties en geven we paramedische vorming.

Meer info vind je op hun site http://www.oferr.org/home.php

Kampen

De Sri Lankese vluchtelingen wonen in kampen in de provincie Tamil Nadu. OfERR zorgde voor de oprichting van diverse comités, waarin de vluchtelingen zelf het zeggenschap en leiderschap hebben.
Zo zijn er comités die zich bezig houden met administratie, studenten, gezondheid, inclusie van vrouwen, …  In deze comités zitten ook de vrijwilligers van OfERR.
De vertegenwoordigers van deze comités worden op hun beurt verenigd in districtcomités.
Deze kampcomités brengen de bewoners samen,  identificeren hun noden en zorgen dat dit aangekaart worden bij de overheid.
OfERR coördineert ook het verbeteren van de basisfaciliteiten in de kampen. Dit houdt o.a . in: onderhoud en installatie van watervoorzieningen, toiletten, elektriciteit en zonnepanelen, …

OfERR organiseert er ook de sport- en jongerengroepen. Via deze groepen worden jongeren gemotiveerd om naar school te gaan, ze helpen met de reparatiewerken, ze helpen bij festivals en begrafenissen, organiseren sportevenementen en zorgen voor vorming.