Integratie van gehandicapte kinderen

Dit is het project van Ruchika dat wij vooral ondersteunen. Omwille van de omvang en impact van dit deelproject, hebben wij en Ruchika Social Service Organisation in een "Memorandum of Understanding" onze samenwerking vastgelegd.

Wat houdt het project in?

Ruchika heeft met de opvoedingsprogramma’s en schooltjes een belangrijk opbouwwerk geleverd in de verschillende slumgemeenschappen van Bhubaneswar en omliggende dorpen. Tot 2004 ontbraken vormingsmogelijkheden voor gehandicapte kinderen. Na een onderzoeksperiode werd een proefprogramma uitgewerkt, specifiek voor gehandicapte kinderen uit de slums, en hun ouders. Doelstelling is een educatief programma op te starten met het gehandicapte slumkind en zijn rehabilitatie als centraal punt. Aandachtspunten zijn dus vooral de medische zorg, het opvoedkundig proces en de sociale rehabilitatie van deze kinderen.

Om dit waar te kunnen maken moeten er vele stappen genomen worden:

 • Bezoeken van de slums, met de vraag naar gehandicapte kinderen
 • Vormingswerk in de slums, rond het begrip "handicap", omdat in deze gemeenschappen een handicap nog steeds een afspiegeling is van een vorig - slecht - leven
 • Vormingswerk rond ontstaan en preventie van handicaps, en mogelijke behandelingen
 • Vormingswerk met de ouders, om het gehandicapte kind als een kind te zien, met rechten én mogelijkheden
 • Medische en paramedische ondersteuning van de ouders
 • Aanleren van home-training en kinesitherapeutische technieken, specifiek voor het individuele kind, om verwikkelingen en verdere misvormingen te voorkomen
 • Administratieve hulp en ondersteuning van de ouders bij de aanvraag van tegemoetkomingen bij prothesen en medische ingrepen
 • Gemeenschap, ouders én kind overtuigen van het belang van onderwijs
 • Kinderen voorbereiden tot deelname aan de Ruchikaschooltjes
 • Leerkrachten in de Ruchikaschooltjes overtuigen en bijscholen
 • Leerkrachten in het reguliere onderwijs overtuigen en bijscholen

En zo zijn er nog vele etappes die moeten genomen worden ...

 

 

Project van water en hygiëne

Kinderen proberen wat geld te verdienen met verzamelen van papier, plastic, ijzer of wat ze ook maar in het straatvuil of in de afvalhopen vinden. In de slums zijn er geen toiletten, geen vuilbakken, geen waterleiding, waardoor hygiëne een groot probleem is. Handen wassen is er meestal niet bij ... en ziek-worden is dikwijls een onvermijdbaar gevolg! Ruchika is in 2005 gestart met het aanbrengen van goten en regenpijpen aan de daken van 60 schooltjes. Zo wordt regenwater verzameld, dat dan gebruikt wordt voor een sanitair blok en "kindvriendelijke toiletten". In de slums zijn slumkinderen en volwassenen gewoon van elke morgen op een rijtje naast elkaar hun behoeftes te doen, ergens in het veld, ...

Deze "kindvriendelijke toiletten" zijn toiletten voor de schoolkinderen, waarbij er tussen twee toiletten een muurtje staat, zodat elk kind afzonderlijk op een toilet zit, én toch kan praten met het kind op het andere toilet. Dit is een ontwerp van de kinderen zelf. De voorbeeldfunctie van dit sanitair blok voor de slumgemeenschappen wordt nog versterkt door de muurtekeningen en teksten die laten zien hoe regenwater kan gebruikt worden voor hygiëne bij eten, spelen en werken. Met hun educatieve programma's leert Ruchika de slumbewoners het belang van een goede lichaamshygiëne, en bekommernis voor een zuivere omgeving.

Elke zaterdag krijgen de kinderen een zeepbad, worden nagels geknipt en kleren gewassen, terwijl met poppenspel gezondheidsadviezen worden "gespeeld". Omwille van het educatieve opzet en het succesvolle resultaat in de slums, sponsort "Water Aid India" dit deelproject van Ruchika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organische tuintjes

Met Community Based Development en Community Based Rehabilitation startte Ruchika in 2011 in verschillende slums met een project rond organische tuintjes en compostering. Een medewerker van Ruchika maakt samen met de geïnteresseerden een plan op en gaat 1 tot 2 keer per week langs voor ondersteuning, om problemen op te lossen en om anderen te overtuigen ook een tuintje te beginnen. Deze tuintjes zijn meer waard dan die enkele roepees die hun oogst zou opbrengen. Er zijn plots groenten en fruit als aanvulling van hun voeding. Er moet gezorgd worden en verantwoordelijkheid genomen. Maar er is ook de dagdagelijkse bezigheid, het contact met de buren, overleg rond het planten, enz…  “ …  if we grow our own greens, we will have health and happiness …”

Ruchika promoot het gebruik van locale zaden en planten. “You plant a good seed, provide organic manure and kitchen waste and water - that is all. No fertilizer, no poisonous insecticide, fungicides, viricides, bactericides, or weed killer. Any poison you put on your crop, you have to eat it yourself in the end. Just remember this simple truth…” De slum-tuintjes bieden de slumbewoners de mogelijkheid om hun voeding te verrijken. De meeste gezinnen in de slums hebben een dieet van rijst, zetmeel-water, en een verdunde rasam (bouillon). Ze eten weinig peulvruchten of groenten.

Ruchika leert hen om compost op te zetten, waarmee ze op een kleine oppervlakte naast hun huisje, tot zelfs op het dak groentes en fruit kunnen kweken. Zo kan hun voeding aangevuld worden met bonen en erwten, tomaten, komkommer en meloen, wortelen, rapen, enz.  Meestal zijn het de vrouwen die zich toeleggen op dit soort tuintjes voor hun gezin. Maar er zijn ook samenwerkende buren die voor hun kleine groep kweken.

Ruchika promoot het gebruik van locale zaden en planten. “You plant a good seed, provide organic manure and kitchen waste and water - that is all. No fertilizer, no poisonous insecticide, fungicides, viricides, bactericides, or weed killer. Any poison you put on your crop, you have to eat it yourself in the end. Just remember this simple truth…”. Deze tuintjes zijn meer waard dan die enkele roepees die hun oogst zou opbrengen. Er zijn plots groenten en fruit als aanvulling van hun voeding. Er moet gezorgd worden en verantwoordelijkheid genomen. Maar er is ook de dagdagelijkse bezigheid, het contact met de buren, overleg rond het planten, enz…  “ …  if we grow our own greens, we will have health and happiness …”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speeltuin

De speeltuin is een mooi voorbeeld van hoe Community Based Development en Community Based Rehabilitation door Ruchika wordt toegepast.

Voor de kinderen met een fysieke handicap hebben we voor ieder kind een aangepast en individueel schema met spierversterkende oefeningen uitgewerkt. Zij zullen, samen met hun ouders, oefeningen moeten doen, aangepast aan hun handicap, en aan hun specifieke aandoening in hun specifieke context. Ondervinding heeft ons geleerd dat kinderen - en ouders - dit soort opdrachten slechts korte tijd volhouden. Met die kine-oefeningen in een speels kader te steken, te vertalen als een spel, is het niet langer een kine-opdracht, maar wordt het een spel, en dus plezant om te doen, én worden de oefeningen langer volgehouden. Een kind dat spiertrainingen voor voet en been moet doen, kan de spierkracht ook opvoeren door elke dag op een schommelpaard te oefenen, of zich af te stoten in een schommel. Als dat kind, samen met andere gehandicapte kinderen elke dag in de speeltuin gaat schommelen, waar ook andere gehandicapte kinderen hun spel-oefeningen doen, dan groeit er een groepje. Wanneer ook de niet-gehandicapte kinderen van de slumschooltjes in die speeltuin kunnen meedoen, groeit het groepje. En dan zien de “gezonde” kinderen dat het speeltuig in feite dient voor de spieroefeningen van hun gehandicapte vriendjes. Op zijn beurt kan dit aanleiding zijn voor de leerkrachten, om over de handicap en de oefeningen te praten.

Maar ook: de kinderen met een handicap worden naar de speeltuin gebracht door hun vader of moeder, die daar andere mensen met gehandicapte kinderen zullen ontmoeten. Ook ouders van niet-gehandicapte kinderen zullen er met hun kroost zijn, om te spelen. Ook dat stimuleert het groepsgevoel. En zo zien we stap voor stap de speeltuin groeien als een ontmoetingsplaats van mensen, waarbij Ruchika de procesbegeleiding bewaakt, met inclusief onderwijs als aandachtspunt.

Bij het uitwerken van dit achterliggend idee van de speeltuin, hebben we een weloverwogen vormingsplan uitgewerkt in 5 stappen.

1. Een overleg met de slumverantwoordelijken is nodig, deels om te overleggen rond de doelstellingen van Ruchika , maar ook om in een diplomatisch gesprek de rechten van het kind, en de verantwoordelijkheid van de gemeenschap voor de kinderen te bespreken. En om inclusief onderwijs op de voorgrond te plaatsen, als belangrijke factor in het plannen van de speeltuin.

2. Een overleg met de kinderen, want het wordt hun speeltuin, en misschien hebben ze wensen en voorstellen die wij over het hoofd hebben gezien. En we moeten benadrukken dat het opzet van de speeltuin komt vanuit inclusief onderwijs: rehabilitatie van het gehandicapte kind, dat via spel intensievere spieroefeningen zal kunnen doen, en speelkameraadjes zal ontmoeten.

3. Een overleg met de ouders, want het gaat om hun kinderen. Zij zullen toezicht kunnen houden op de speeltuigen, op de veiligheid bij het spelen, op het samenspel, op netheid van tuig en terrein.

4. Een overleg met de aangrenzende buren, want zij leven het dichtst tegen de speeltuin.

5. Planning met de slum: constructie van de speeltuin en de speeltuigen. De mensen van de slum monteren zelf alle speeltuigen met lokale materialen. Ruchika overlegt met hen rond de ontwerpen, de constructie en de veiligheid van de tuigen.
 

Gedurende 2 jaren werden de gesprekken gevoerd, overleg gepleegd, en het terrein bepaald samen met de mensen van de slum. Een eerste aanzet werd al gegeven, en in september 2012 werd de speeltuin verder afgewerkt. De slumgemeenschap heeft 7 vrouwen aangeduid als verantwoordelijke voor het onderhoud en beheer van hun speeltuin. Na dit eerste experiment zoeken we uitbreiding naar de andere slums.

 

 

Shelter

De shelter, Ruchika Shraddha Bhawan, is een tehuis voor jongens en een tehuis voor meisjes en vrouwen. Deze twee "shelters" zijn er speciaal voor hen die nergens terecht kunnen.

Tot 2012 terug was de Shelter van Ruchika een gesloten opvangtehuis waar kinderen langdurig konden verblijven. Dit is nu veranderd onder de nieuwe wetgeving kinderbescherming. Onze Shelter is nu een acute opvang en kortverblijf voor kinderen. Na een korte observatieperiode, waarin naar een oplossing wordt gezocht, worden ze georiënteerd naar een geschikte opvangplaats voor langdurend verblijf. Dat heeft tot gevolg dat de kinderen van onze shelter moesten verhuizen naar een goede plaats, zoals PUSS, een instelling voor kinderen onder gerechtelijke bescherming.

De kinderen en vrouwen kunnen in onze shelter wonen, krijgen voeding, kleren, bed en bad. Al de diensten en projecten van Ruchika kunnen ze gebruiken, van schoolmogelijkheden tot beroepsopleidingen, van wettelijke adviezen tot medische hulp. Indien mogelijk worden familiebanden opgezocht en contacten gelegd. Ook bemiddeling bij moeilijkheden behoort tot de mogelijkheden die Ruchika op vraag kan aanbieden.

In de shelter kunnen alleenstaande moeders, verstoten vrouwen en kinderen leren hoe een gezin leeft, worden ze opgevangen, gekoesterd en leren ze sociale vaardigheden. Ze leren taakverdeling, opvang van elkaar, samenwerken, plezier maken, spelen, verantwoordelijkheid dragen. Ze worden begeleid in studeren, in aanleren van een beroep, en er wordt samen met hen gezocht naar een goede oplossing voor hun toekomst. Vrouwen leren zelfstandigheid, zodat ze hun leven kunnen heroriënteren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezondheidsprogramma

De meest voorkomende pathologie bij de kinderen, die in onhygiënische en onveilige omstandigheden moeten leven, zijn scabiës, gastro-intestinale problemen, ondervoeding en malaria. Tuberculose en lepra komen veel voor, maar ook SOA en Aids zijn niet zeldzaam. Gezondheidszorg is dan ook een essentieel onderdeel van de inspanningen die Ruchika doet in verband met het welzijn van de straatkinderen.

Ruchika verzorgt in afspraak met enkele lokale artsen een wekelijks medisch bezoek aan al de straatcentra en aan het ASRA-centrum (shelters). De zieke kinderen worden onderzocht, en behandeld, medicatie is gratis, indien de ouders niet kunnen betalen ... Meermaals per jaar gaan dokter Herman Kuppers, Valentin Schroyen en enkele studenten werken in de slums van Ruchika, waarb ij er vooral aandacht gaat naar de kinderen.

Ruchika heeft een kleine apotheek voor courante medische problemen. Voor dringende zaken beschikken ze over een geëquipeerde ziekenwagen, die de zieke snel naar het hospitaal kan vervoeren.

Ruchika voorziet ook in een voedingsprogramma, waarbij elke middag voor elk kind in de perronklasjes en slumschooltjes een maaltijd wordt voorzien. Het healthcare project kampt echter met financiële problemen, waardoor de verleende hulp op een basaal en elementair niveau blijft stagneren. Indien mogelijk wordt daarom een kost aangerekend van 3 roepie voor het opstarten van de medische fiche, 1 roepie voor een medisch consult en medicatie bij kinderen onder de 14 jaar. Voor oudere kinderen wordt 5 Rs aangerekend. Medische zorg in de schooltjes, met vaccinatieprogramma blijft gratis.

In de schooltjes van Ruchika wordt telkens opnieuw met spelletjes, poppenkast, toneeltjes en andere educatieve middelen, aandacht gegeven aan hygiëne en preventie van ziektes.Een voorbeeld is "Handen wassen ...!"

Via deze link kan u teksten over health care en de voedingsproblematiek lezen.

 

Poppenkast speelt hoe je de handen moet wassen

Vandaag gaat de poppenkast over het belang van je handen te wassen bij toiletbezoek, maar ook voor het koken en eten. Als je niet wil eindigen zoals de poppenkastpop die braakt, diarree hee ft en naar het hospitaal moet, is het nodig dat je je handen regelmatig wast... De kinderenlachen, maar ze verstaan dat het toch heel belangrijk is. Ze weten dat mensen kunnen sterven van darmproblemen, en dat vuile handen ideaal zijn om problemen te krijgen ...

 


 Childline & Helpline

Op vraag van de Provinciale overheid van Orissa heeft Ruchika een provinciaal telefonisch hulpcentrum uitgebouwd, dat 24 op 24 uur bereikbaar is op een gratis nummer. Childline is de crisistelefoon voor kinderen in nood, Helpline is de crisistelefoon voor vrouwen in nood.  

Beide crisistelefoondiensten organiseren uiterst snel medische hulp, onderdak, schuiladres, voeding, en support indien nodig. Zodra de eerste acute nood is verholpen, worden de slachtoffers ondergebracht in een gezin. Afhankelijk van de problematiek voorziet Ruchika in raadgeving door gespecialiseerde diensten en de noodzakelijke wettelijke assistentie. Ruchika kan beroep doen op de expertise van verschillende instellingen, van Rood Kruis, weeshuizen, ziekenhuizen, tot advocaten, medici, politiediensten.

In 2013 werden er 1563 kinderen geholpen na oproepen via Childline, 884 van hen kregen begeleiding, 168 werden tijdelijk opgevangen, 84 kregen hulp voor medische en psychische problemen en 189 kinderen werden gered uit een gevaarlijke situatie, 54 verdwenen kinderen werden teruggevonden. Een document van Ruchika over de Beggar Children Survey vind je via deze link. Helpline registreerde in 2013 229 oproepen, waarvan 150 vrouwen naar een schuiladres werden gebracht. Andere vrouwen kregen begeleiding, medische en juridische hulp.

Sinds 2004 is er samenwerking met de provinciale overheid, en werd de dienst ingehuldigd door de toenmalige Minister President van Orissa. Op 1 augustus 2012 werd een tweede fase opgestart, met uitgebreide steun van de overheid, het Rode kruis van India, Politiediensten, Provinciale Gezondheidsdiensten en vele Indische NGO’s. Helpline en Childline zijn een belangrijk onderdeel in de Community Based Programs van Ruchika.

Via deze link kan je het officiële document van de inhuldiging van de tweede fase van helpline vinden.

 

 

 Sensibiliseringsprogramma

Ruchika heeft verschillende sensibiliseringsprogramma's ontworpen voor gebruik in de slumschooltjes, maar ook voor openbare besturen, officiële instanties, politie, onderwijs, slumgemeenschappen en de doorsnee bewoner van Orissa zijn er programma's uitgewerkt.

Met deze programma's probeert Ruchika het probleem van straatkinderen - slumkinderen, het armoedeprobleem, kinderrechten, kinderarbeid en misbruik van kinderen in de aandacht te brengen. Slumkinderen en straatkinderen worden geconfronteerd met prostitutie en seksueel misbruik, en zijn een gemakkelijk slachtoffer van bendes en drughandelaars.

In de slums bezoeken de leraars van de slumschooltjes elke dag de gemeenschap die leeft in de slum. En in de slums rond het station en de perronklasjes wordt met iedereen contact genomen, van reizigers en stationbedienden tot de lokale politie. De hele gemeenschap, van slumbewoners tot politie wordt gemobiliseerd in de strijd tegen kinderarbeid en kindermisbruik én schoolgaan wordt gestimuleerd.

 

 

Aidsproject

Slumkinderen en straatkinderen worden geconfronteerd met prostitutie en seksueel misbruik, en zijn een gemakkelijk slachtoffer. Ook in de Indische samenleving is er een explosieve toename van seksueel overdraagbare ziektes. 

De provinciale overheid van Orissa heeft Ruchika uitgekozen om, met hun expertise in onderwijs en opbouwwerk in slumgemeenschappen, educatieve en preventieve programma's uit te werken voor scholen en gemeenschappen. Met de steun van de overheid organiseert Ruchika provinciale sensibilisatieprojecten, educatieve projecten, straattheater, poppenspelen, manifestaties, ... Daarnaast is er een medisch consultatiebureau waar kinderen en volwassenen terecht kunnen voor onderzoek en behandeling.

In hun eigen schoolprojecten heeft Ruchika sinds het ontstaan in 1985 altijd aandacht besteed aan deze problematiek, waarin de slumkinderen zo gemakkelijk verzeilen...